SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Konferencja 24.01.2019.
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Materiały z konferencji 30.01.2018.
Materiały z konferencji 24.01.2019.
 

Agenda konferencji „Pierwsze doświadczenia pełnienia funkcji Inspektora ochrony danych”

IOD strażnikiem wartości w dobie 4. rewolucji technicznej dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Pierwsze doświadczenia w wykonywaniu funkcji IODy Maciej Byczkowski