SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Stanowiska
Stanowiska

 

 • 3 listopada 2017 r. – stanowisko Stowarzyszenia ABI dotyczące projektu ustawy o jawności życia publicznego

 • 13 października 2017 r. uwagi Stowarzyszenia ABI do projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych.

 • 24 marca 2017 r. opinia prawna w przedmiocie wykonywania zadań ABI

 • 21 lutego 2017 r. Stanowisko Stowarzyszenia ABI w sprawie, przedstawionego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, projektu ustawy uzupełniającej ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 • 26 stycznia 2017 r. – uwagi Stowarzyszenia ABI do Wytycznych Grupy Roboczej Artykułu 29 w zakresie inspektora ochrony danych, przesłane do Grupy Roboczej art. 29 oraz GIODO. [PL] [EN]

 • 12 maja 2015 r- zgłoszenie  dotyczące potrzeby dokonania zmian w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Dz. U. Nr 229, poz. 1536), przesłane do Ministra Administracji i Cyfryzacji, p. Andrzeja Halickiego, p. dr Edyty Bielak-Jomaa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji p. Macieja Gronia.

 • 12 marca 2015 r.  - uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych przez administratora bezpieczeństwa informacji opublikowanego przez MAiC 10 marca 2015, po ustaleniach z konferencji  uzgodnieniowej, która odbyła się 12 lutego 2015 r. (uwagi do projektu)

 • 4 lutego 2015 r. – stanowisko w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora, przesłane do Pani Premier Ewy Kopacz w związku z procesem powołania nowego Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i możliwością zgłaszania kandydatów do pełnienia funkcji GIODO przez Marszałka Sejmu RP lub grupę posłów (stanowisko)

 • 19 stycznia 2015 r. -  uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14.01.2015 r. (uwagi SABI).

 • 5 stycznia 2015 r. -  uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie trybu i sposobu realizacji zadań w celu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych  (tabela uwag SABI).

 • 10 grudnia 2014 r. - stanowisko Stowarzyszenia ABI w zakresie kryteriów wyboru kandydatur i niezbędnych kwalifikacji osoby powoływanej na Generalnego Inspektora, przesłane do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz przewodniczących klubów parlamentarnych: 

  - Prezydent RP (.pdf)

  - Marszałek Sejmu RP (.pdf) 

  - Minister Administracji i Cyfryzacji (.pdf)

  - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska (.pdf)

  - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość (.pdf)

  - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego (.pdf)

  - Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Sprawiedliwa Polska (.pdf) 

  - Przewodniczący Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy Demokratycznej (.pdf)

  - Przewodniczący Klubu Poselskiego Twojego Ruchu (.pdf)

  - Przewodniczący Koła Poselskiego Bezpieczeństwo i Gospodarka (.pdf)
 • 19 lipca 2012 r. - Opinia Stowarzyszenia ABI, dotycząca punktów 2.30 i 2.31 „Projektu założeń projektu ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce”, odnoszących się do zmian w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) (.pdf).

 • 13 stycznia 2011 r. - Propozycje Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian w dyrektywie 95/46/WE (.pdf ).
 • 16 marca 2010 r. - Pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w związku z wprowadzeniem do projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność  karną za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów  biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.(.pdf).
 • 21 maja 2009 r. - Autorski projekt Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji nowelizacji art. 36 ust. 3 Ustawy o ochronie danych osobowych, opracowany przez Zespół ds. roli ABI (.pdf)

 • 20 stycznia 2009 r. - Pismo Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie przetwarzania danych osobowych w ramach serwisu „naszechoroby.pl” (.pdf).
 • 22 lipca 2008 r. - Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (.pdf).
 • 09 lipca 2008 r. - Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji przedstawione podczas wysłuchania publicznego w dniu 9 lipca 2008 r. (.pdf)
 • 10 czerwca 2008 r. - Stanowisko Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, w kwestii nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych (.pdf).

Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać  program  ze strony producenta: http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html