SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Seminaria
SeminariaRok 2018


25 kwietnia 2018 r. Elementy dotyczące wdrożenia RODO, realizacji obowiązków zarówno dokumentacyjnych, jak i technicznych. Weryfikacja podjętych już działań dostosowawczych do RODO i próba ustalenia co jeszcze zostało do zrobienia w tym zakresie, szczególnie z perspektywy przyszłego inspektora ochrony danych.8 lutego 2018 r. – Przygotowanie do RODO: ABC Profilowania – czyli jak to robić zgodnie z RODO. Praktyczne problemy na styku ochrony danych i prawa prywatnegoRok 2017


14 grudnia 2017 r. - Przygotowanie do RODO: PIA po francusku - aplikacja francuskiego organu nadzorczego (CNIL), wspierająca ocenę skutków dla ochrony danych. Wykorzystanie norm ISO w zakresie PIA


9 listopada 2017 r. - Przygotowanie do RODO: Dane ustrukturyzowane i nieustrukturyzowane – co zrobić z dyskami sieciowymi i serwerami FTP pełnymi różnych plików oraz załącznikami w poczcie elektronicznej i w systemach obiegu dokumentów, a także archiwami nieuporządkowanych dokumentów papierowych oraz omówienie wytycznych Grupy Roboczej art. 29 dotyczących zgłaszania naruszeń


24 października 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Aktualizacja umów powierzenia przetwarzania danych


12 października 2017 r. – omówienie i dyskusja nad propozycjami zmian w projektach ustaw wdrażających RODO w Polsce, wypracowanych przez Zespół ds. przygotowania do funkcji inspektora ochrony danych oraz wykład pt. Funkcjonalność systemów IT w kontekście realizacji praw i wolności osób oraz zabezpieczenia teleinformatyczne spełniające wymagania RODO


14 września 2017 r. – Przygotowanie do RODO: Wykorzystanie norm ISO do wdrożenia RODO – rodzina norm 29100 z powiązaniu z 27000. Przygotowanie planu wdrożenia RODO


8 czerwca 2017 r. – Narzędzia informatyczne przydatne przy codziennej realizacji zadań ABI


9 maja 2017 r. – Zarządzanie ryzykiem w ochronie danych osobowych


10 marca 2017 r. – Zgłaszanie naruszeń bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie Prawa telekomunikacyjnego oraz w kontekście przygotowania do wykonywania tego obowiązku zgodnie z przepisami RODO


12 stycznia 2017 r. – Relacje między ABI oraz innymi osobami wykonującymi zadania dotyczące ochrony danych osobowych w jednostce administratora danych (przetwarzającego); Wytyczne Grupy Roboczej art. 29 dotyczące inspektora ochrony danych (IOD)Rok 2016


7 grudnia 2016 r. – Łączenie funkcji ABI i oficera compliance w instytucjach finansowych, Ochrona danych w systemach informatycznych – szyfrowanie, anonimizacja, pseudonimizacja, Zabezpieczenie danych w RODO - co się zmieni, a co pozostanie?


4 października 2016 r. – "Przetwarzanie danych osobowych w konkursach marketingowych i loteriach promocyjnych"; „Zakupywanie baz danych i związane z tym ewentualne ryzyka"; „Zarządzanie ryzykiem naruszenia praw i wolności osób fizycznych wiążącym się z przetwarzaniem danych osobowych”; „Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych w oparciu o normę ISO 31000”


17 maja 2016 r. – "Jak bezpiecznie przechowywać dane osobowe?" (pierwsze seminarium z cyklu: Dobre praktyki ABI)


22 lutego 2016 r. – seminarium na temat przetwarzania danych osobowych osób fizycznych będących przedsiębiorcami w związku nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw


12 stycznia 2016 r. - "Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji. Wzory dokumentów z objaśnieniami. Omówienie zmienionych przepisów".Rok 2015


8 grudnia 2015 r. – "Zapoznawanie osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych."

17 listopada 2015 r. –  "Aktualizacja dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych po nowelizacji ustawy i powołaniu ABI oraz nadzorowanie zasad w niej określonych". 

20 października 2015 r. – "Prowadzenie i udostępnianie jawnego rejestru zbiorów danych osobowych".

29 września 2015 r. – „Przygotowanie planu sprawdzeń oraz przeprowadzanie sprawdzenia zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych”. 


24 lutego 2015 r. – "Zmiany w Prawie telekomunikacyjnym a realizacja obowiązków ustawy o ochronie danych osobowych."


27 stycznia 2015 r. – seminarium poświęcone kwestii powołania ABI na podstawie art. 36a ustawy i zgłoszeniem go do rejestracji GIODO zgodnie z rozporządzeniem MAiC z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów zgłoszeń powołania i odwołania administratora bezpieczeństwa informacji oraz zakresowi ostatniego projektu rozporządzenia MAiC w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych z dnia 14 stycznia 2015 r. 


Rok 2014
 

8 grudnia 2014 r.  ABI po deregulacji.

4 listopada 2014 r.
 – Seminarium dotyczące rozporządzeń w zakresie wykonywania zadań ABI.

15 października 2014 r.
 – "Analiza ryzyka w zarządzaniu bezpieczeństwem danych osobowych. Zarządzanie ryzykiem w kontekście ochrony informacji".

4 czerwca 2014 r.
 – "Analiza stosowanych praktyk oraz aktualnej sytuacji prawnej dla przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych".

6 maja 2014 r
– "BigData w praktyce" (prezentacja z seminarium).

27 marca 2014 r.
 – "Praktyczne aspekty wykonywania funkcji ABI”.
 


Rok 2013

 
17 grudnia 2013 r. – "Ramy zarządzania ryzykiem w obszarze ochrony prywatności”.

17 września 2013 r.
 – „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?” – część 2. 

6 czerwca 2013 r.
 – „Przetwarzam w chmurze?! Czyli gdzie są moje dane?”.

25 kwietnia 2013 r.
 – "Reforma przepisów o ochronie danych osobowych w UE oraz planowane zmiany przepisów w Polsce". 

19 lutego 2013 r.
 – "Nowe wymagania dotyczące ochrony prywatności w świetle nowelizacji Prawa telekomunikacyjnego z 16 listopada 2012 r. (Dz.U. z 21.12.12., poz. 1445)".
Sprawozdnie z seminarium.
 

 
Rok 2012


1
3 grudnia 2012 r.
  " Rola ABI w kontroli GIODO".


20 listopada 2012 r.
  "Przetwarzanie danych osobowych w chmurze obliczeniowej, w świetle opinii 5/2012 Grupy Roboczej art. 29 z 1 lipca 2012".

Sprawozdanie z seminarium.

2 lipca 2012 r.
"Projekt nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w ramach ustawy deregulacyjnej".


8 maja 2012 r. 
seminarium dyskusja "Bieżące problemy związane ze zgłaszaniem zbiorów danych do rejestracji GIODO i ich aktualizacją."

Sprawozdanie z seminarium.

7 lutego 2012 r.
"Zmiany statusu ABI w świetle projektu rozporządzenia UE".

 
 

Rok 2011


28 listopada 2011 r. "Projekt nowelizacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną".

4 października 2011 r
. "Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych z 16 września 2011 r. zakres wprowadzonych zmian i ich konsekwencje."


24 maja 2011 r.
trzecie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z udostępnieniem i powierzeniem danych osobowych do przetwarzania.
"

1 marca 2011 r.
drugie seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych Problematyka związana z przetwarzaniem danych w oparciu o przesłankę zgody."
 
 
 
Rok 2010

14 grudnia 2010 r.
pierwsze seminarium z cyklu "Czytamy ustawę o ochronie danych osobowych - Zakres nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 października 2010 r."


27 kwietnia 2010 r.
– "Problematyka związana z powierzaniem danych osobowych do przetwarzania innym podmiotom.”


17 marca 2010 r.
– "Problematyka związana z nadawaniem upoważnień do przetwarzania danych osobowych - doświadczenia ABI z różnych organizacji."


28 stycznia 2010 r
. – "Standardy, normy i dobre praktyki przydatne w pracy ABI."

 
 

Rok 2009

16 grudnia 2009 r. – "Rola ABI w czasie kontroli GIODO."

28 października 2009 r.
 – "Wybrane problemy dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w Internecie."


1 października 2009 r.
 – "Wybrane problemy ochrony danych osobowych nowy komentarz do ustawy."


1 września 2009 r.
 – "Przetwarzanie i ochrona danych pracowników i kandydatów do pracy aktualne problemy i postulaty zmian w przepisach prawa."


30 czerwca 2009 r. –
"Zadania ABI realizacja nadzoru przetwarzania danych osobowych."