SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
RODO/Wytyczne
Przewodniki po RODO
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Projekty
Projekty
  • 04 maja 2012 r. - Wersja autorskiego projektu Stowarzyszenia ABI, dotyczącego nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zmian statusu ABI oraz zmian przepisów dotyczących rejestracji zbiorów danych i kontroli GIODO, przedstawiona jako propozycja zmian ustawy o ochronie danych osobowych, w ramach ustawy deregulacyjnej wraz z nowym uzasadnieniem p. dr Grzegorza Sibigi (.pdf).
  • 13 stycznia 2011 r. - Propozycja Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian w dyrektywie 95/46/WE (.pdf ).
  • 16 marca 2010 r. - Propozycja Stowarzyszenia ABI, dotycząca zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488), w związku z wprowadzeniem do projektu ustawy przepisu karnego przewidującego odpowiedzialność karną za uniemożliwienie lub utrudnienie kontroli inspektorów biura GIODO (.pdf).
  • 21 maja 2009 r. - Pełna wersja autorskiego projektu Stowarzyszenia ABI, dotyczącego nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych w zakresie zmian Statusu ABI oraz zmian przepisów dotyczących rejestracji zbiorów danych i kontroli GIODO. Redakcja treści dokumentu na podstawie ustaleń Zespołu ds. Roli ABI - p. dr Grzegorz Sibiga(.pdf).
  • 18 lutego 2009 r. - Propozycje Stowarzyszenia ABI, dotyczące zmian w projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych (druk 488), w zakresie wykreślenia z projektu kar pieniężnych i wprowadzenia stosownej zmiany w tym zakresie w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz dodania delegacji do rozporządzenia określającego szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania kontroli przez inspektorów GIODO (.pdf).
  • 02 grudnia 2008 r. - Autorski projekt Stowarzyszenia ABI nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczący art. 36 ust. 3, w zakresie zmian statusu i zadań administratora bezpieczeństwa informacji. Projekt został opracowany przez Zespół ds. roli ABI, powołany przez SABI. Redakcja treści dokumentu, na podstawie ustaleń Zespołu oraz przygotowanie uzasadnienia - p. dr Grzegorz Sibiga: projekt (.pdf); pismo - podkomisja sejmowa (.pdf); pismo - GIODO (.pdf).
  • 22 lipca 2008 r. - Propozycje Stowarzyszenia ABI, dotyczące projektu z 9 lipca 2008 r., dotyczącego zmian rozporządzania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zgłoszenia zbioru danych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych  (.pdf).Do wyświetlenia dokumentów w formacie .pdf potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader. Mogą go Państwo pobrać program  ze strony producenta: http://www.adobe.com/uk/products/acrobat/readstep2.html