SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Aktualności

5 czerwca 2015 r. - w „Rzeczpospolitej” ukazał się wywiad z Prezesem SABI pt. „Administrator nie musi mieć etatu” .

W odpowiedzi na pytanie redaktora Mateusza Rzemka dlaczego pracodawcy masowo zgłaszają administratorów bezpieczeństwa informacji do rejestru GIODO Prezes Byczkowski wskazał kilka przyczyn: jako pierwszą pierwsza fakt, że zgłoszenie dotychczasowego ABI do nowego rejestru spowoduje utrzymanie zatrudnienia przez osoby pełniące dotychczas tę funkcję. Wg informacji GIODO do nowego rejestru wpłynęło dotychczas około 5 tys. zgłoszeń a większość z nich od podmiotów administracji publicznej. Drugi powód, który podkreślił Prezes Maciej Byczkowski, to możliwość skorzystania ze zwolnienia z obowiązku zgłaszania zbiorów do rejestracji GIODO. Zwrócił również uwagę na szkodliwe działania firm doradczych, które wprowadzają w błąd przedsiębiorców, strasząc karami do 200 tys. zł nakładanymi rzekomo przez GIODO w razie niewypełnienia obowiązku powołania takiego administratora. Prezes Byczkowski podkreślił, że ma obowiązku powołania ABI w nowych przepisach i GIODO nie nałoży za to żadnej kary.

Prezes SABI podkreślił, że niezgłoszenia ABI do końca czerwca br., oznacza tylko, że przedsiębiorca będzie realizował obowiązek zapewniania przestrzegania przepisów samodzielnie i będzie musiał zgłaszać (lub aktualizować) do GIODO informacje nt. zbiorów danych osobowych przetwarzanych w firmie a nowego ABI można powołać w dowolnym momencie także po 30 czerwca.

Prezes Byczkowski wytłumaczył także, że inspektorem musi być osoba, która ma odpowiednią wiedzę i możliwości wykonywania nowych zadań w sposób niezależny. Zauważył również, że nie zawsze organizację stać na odpowiednich fachowców lub fundowanie nowego stanowiska. Może mieć miejsce również sytuacja, że firma nie ma zbiorów danych osobowych, które należy zgłaszać do GIODO. Wyjaśniając zagadnienie Prezes SABI wskazał Art. 43 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, który przewiduje kilka wyłączeń od tego obowiązku. Wynika z tego, że nie ma korzyści ze zwolnienia z rejestracji zbiorów przy powołaniu ABI w firmach, które zbierają np. informacje wyłącznie o swoich pracownikach. Prezes Byczkowski zaznaczył, że z tego obowiązku zwolnione są także szpitale czy szkoły. W wypowiedzi kończącej wywiad podkreślił, że każdy podmiot ma wybór sposobu zapewnienia przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych a jeżeli nowe obowiązki można rozdzielić na kilka osób, nie trzeba powoływać ABI.

Źródło: Rzeczpospolita

Link do artykułu: http://www4.rp.pl/artykul/1206418-Administrator-danych-osobowych-nie-musi-miec-etatu.html