SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Aktualności

7 grudnia 2015 r. – w Katowicach odbyło się Górnośląskie Forum Ochrony Danych Osobowych (http://www.gfodo.pl/). Wydarzenie zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta miasta Katowice. Forum zgromadziło blisko 70 uczestników z całego województwa śląskiego. Honorowym gościem spotkania był Pan Krzysztof Pieczyński, Radny miasta Katowice, który powitał uczestników podczas uroczystego otwarcia w imieniu Pana Prezydenta Marcina Krupy.

Podczas Górnośląskiego Forum omówione zostały zagadnienia nowych obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, roli ABI w jednostce, sprawdzeń, dokumentowania zbiorów danych osobowych czy systemów ochrony danych osobowych. Forum w szczególności koncentrowało się na kwestiach nowych obowiązków zabezpieczania danych osobowych po nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych, nowego statusu i zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji, roli ABI jako nie tylko audytora i nadzorcy, wykonywania sprawdzeń zgodności przetwarzania danych przez ABI, zmian zasad dokumentowania zbiorów danych osobowych oraz relacji pomiędzy systemem ochrony danych osobowych a systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji w kontekście Rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności i normy PN-EN ISO IEC 27001:2014-12.

W wydarzeniu uczestniczyli praktycy w zakresie ochrony danych osobowych, zarówno Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji jak i Administratorzy Danych Osobowych. Forum dało słuchaczom możliwość zdobycia i poszerzenia posiadanej wiedzy, uczestnictwa w wykładach, a także rozmowach panelowych z ekspertami i praktykami, którzy działają w obszarze ochrony danych osobowych. Prelegenci Forum, wśród których głos zabrali Prezes Stowarzyszenia ABI Pan Maciej Byczkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI Pan Andrzej Rutkowski, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia ABI Pan Maciej Kołodziej oraz Członek Zarządu Stowarzyszenia ABI Pan Marcin Soczko, to eksperci oraz praktycy mający istotny wkład w kształtowanie się zagadnień związanych z ochroną danych osobowych na terenie naszego kraju, którzy realizują rozwojowe projekty wpływające korzystnie na ochronę prywatności oraz funkcjonowanie jej w zakresie całej gospodarki.

Szczególna uwaga poświęcona została rozpatrzeniu i analizie, razem z naszymi ekspertami, indywidualnych przypadków na podstawie pytań uczestników Forum.

Patronami medialnymi Forum był magazyn ICT Professional, portal Twój Internet, magazyn Ochrona Danych Osobowych, Oficyna Prawa Polskiego, Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Informacje na temat forum dostępne były również w Radiu Silesia oraz portalach społecznościowych. Podczas wydarzenia uczestnicy otrzymali magazyn Ochrona Danych Osobowych oraz ICT Professional.
Kolejna edycja Górnośląskiego Forum odbędzie się na wiosnę 2016 roku.