SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych
Stowarzyszenie
Władze
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
Działalność
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
SABI-THE ASSOCIATION OF DATA PROTECTION OFFICERS
Wniosek o patronat
FACEBOOK
Studium podyplomowe PAN
Aktualności

12 października 2015 r. - w październikowym numerze czasopisma „Ochrona danych osobowych” (Wydawnictwo WiP) ukazał się artykuł „Rejestry z głową”  autorstwa Prezesa SABI Macieja Byczkowskiego, prezentowany w ramach stałej rubryki „Eksperci SABI radzą”.

Prezes Maciej Byczkowski zwrócił uwagę w swoim artykule, na fakt, że w ramach realizacji nowych zadań każdy ABI ma obowiązek tworzenia i prowadzenia rejestru zbiorów danych osobowych.  Podkreślił jednak, że należy jednak tworzyć je we właściwy sposób, tak aby spełniały wymagania i były przydatne.

Prezes ABI przypomniał, że obowiązek prowadzenia przez ABI rejestru zbiorów danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych wynika z art. 36a ust. 2 pkt 2uodo.  Rejestr ma być jawny (art. 36a ust. 3) i każdy ma prawo go przeglądać (art. 42 ust. 2 stosuje się tu odpowiednio). Natomiast rozporządzenie MAiC z 11 maja 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez administratora bezpieczeństwa informacji rejestru zbiorów danych osobowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 719) określa szczegółowo zasady prowadzenia i udostępniania takiego rejestru do przeglądania.

Prezes Byczkowski zaznaczył również, że obowiązek prowadzenia rejestru zbiorów przez ABI jest konsekwencją deregulacji w zakresie obowiązku zgłoszenia zbioru danych do rejestracji GIODO (zmiana art. 40 uodo). Podkreślił, że jeżeli administrator danych powoła ABI i zgłosi go do GIODO, jest zwolniony z obowiązku zgłaszania zbiorów do rejestracji, z wyjątkiem zbiorów zawierających dane wrażliwe określone w art. 27 ust. 1 uodo.

Prezes Byczkowski zaakcentował, że zadanie związane z prowadzeniem rejestru zbiorów jest zbliżone do prowadzenia wykazu zbiorów danych zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym do uodo, nie powinno być zatem trudne dla ABI, który prowadzi już takie wykazy. W treści publikacji  Prezes SABI podał również praktyczne wskazówki do tworzenia poprawnych rejestrów

Prezes Byczkowski zaznaczył, że ABI ma, zgodnie z rozporządzeniem, możliwość wyboru wariantu udostępnienia rejestru do przeglądania oraz wskazał  jak ABI ma wybrać najbardziej optymalny wariant udostępniania rejestru w odniesieniu do konkretnej sytuacji w organizacji /firmie.

Źródło: „Ochrona danych osobowych” (WiP)