Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji
Stowarzyszenie ABI
Władze Stowarzyszenia
Statut
Kodeks Etyki
Materiały z debaty, konferencji
Działalność SABI
Aktualności
Kalendarium nowelizacji ustawy o ochronie danych osobowych - ustawa deregulacyjna
Akty prawne
Członkostwo
Przydatne linki
Kontakt
The Association of Information Security Administrators
Studium podyplomowe PAN
Facebook
Władze StowarzyszeniaZarząd Stowarzyszenia:


Prezes Zarządu - p. Maciej Byczkowski 

Wiceprezes Zarządu - p. 
Andrzej Rutkowski 

Wiceprezes Zarządu - p. Maciej Kołodziej

Sekretarz - p. Joanna Brylikowska

Skarbnik - p. Marcin Wielisiej

Członek Zarządu - p. 
Marcin Soczko

Członek Zarządu - p. Michał KaczorowskiKomisja Rewizyjna:


Przewodniczący Komisji - p. 
Jarosław Majczyk

Wiceprzewodniczący Komisji - p. 
Mirosław Błaszczak

Członek Komisji - p. Marian Zimny

Członek Komisji - p. Tomasz Izydorczyk

Członek Komisji - p. Piotr Glen